Условия за ползване

Условия за ползване. Термини използвани в сайта.

1. Потребителите на този сайт се съгласяват с условията за неговото ползване в момента в който го посетят. Под посещение се има предвид фактическото зареждане на сайта в някой от браузърите на устройствата, които потребителите ползват за достъп до интернет. Условията за ползване могат да бъдат периодично променяни, поради което съветваме потребителите да се осведомяват за тези промени преди да решат дали да използват този уеб сайт. Условията за ползване на този сайт могат да бъдат предоставени при поискване от всеки интернет потребител или да бъдат получени от следния линк за сваляне: http://jmp.sh/v/MvfRTa5a1JB46fDEO0lK
Ако някой от потребителите не е съгласен с тях, то той не трябва да използва този уеб сайт.

2. Съдържанието на този сайт, изразяващо се в текстове, снимки, видео клипове, графични материали, банери или друга информация, поместена на страниците на този сайт, са собственост на "Дрийм България" ЕООД или принадлежат на нашите партньори, с които имаме договорка за ползване и са защитени по Закона за авторското право на Република България.
Всяко неправомерно използване на информационни материали, поместени на сайта от трети лица може да бъде предмет на съдебен иск от страна на носителите на авторските права.

3. Информацията на сайта е публикувана с маркетингова, рекламна и информационна цел. Всички ние от екипа на "Дрийм България" полагаме максимални усилия да предоставим точна и полезна за потребителите информация, но е възможно в процеса на обработването и да са допуснати непреднамерени грешки.
За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично от служителите на "Дрийм България" при директен контакт с потребителите на сайта.

4. Всеки потребител на този сайт може да създаде своя регистрация, която има за цел да го улесни в ползването на сайта. Екипът на "Дрийм България" гарантира, че всички посочени и въведени от потребителите лични данни се запазват в дискретност, не се използват за рекламни цели и не се предоставят за ползване на трети лица, фирми или организации. При регистрация, потребителите се съгласяват да получава ел. писма (мейли), отразяващи промяна в цената на определени имоти, които съответния потребител е добавил в "Любими". При добавяне на обява в "Любими" и промяна на цената на съответния имот след момента на добавянето, потребителите получават мейл с известие за тази промяна на съответния мейл адрес, посочен при регистрацията на потребителите.

5. Посочените разстояния, които са отразени в някои от обявите са ориентировъчни и не претендират за 100 процентова точност. Изчислението е направено приблизително, в права линия, на база скалата посочена в maps.google.com. Въпреки, че се стараем тези изчисления да бъдат максимално точни и да са в полза на потребителите, екипът ни не може да бъде отговорен ако има разминаване между посоченото в офертата разстояние и фактическото такова, измерено по изградената пътна инфраструктура.

6. Посочените в обявите размери на имотите за продажба са общ размер, включващ жилищна площ + общи части от сградата съгласно Българското законодателство. Информацията за размерите е предоставена от продавачите на съответните недвижими имоти и с цел по-лесно представяне на сайта и възприемане от потребителите, размерите са закръглени до цяло число. Всички изключения от общия случай са посочени допълнително с разяснителен текст в обявата.

7. В някои от обявите е посочен етажа, на който се намира съответния недвижим имот. Тъй като възприемането за етажност може да бъде различно от потребителите, за най-точно и коректно считаме да е показано реалния етаж във височинност на съответния недвижим имот, т.е. имот, който е отбелязан като намиращ се на втори етаж, може да е на първи жилищен етаж, но реален втори, под който е възможно да има нежилищен етаж, търговски или обслужващи помещения и други. Като нулев етаж се отбелязват помещения, намиращи се на сутерен или полусутерен в съответната сграда.

8. В голяма част от обявите е посочена цена за кв. м. Важно е да се отбележи, че тази цена е ориентировъчна и е изчислена на база на общата площ на имота (жилищна площ + общи части) и е закръглена до цяло число. При парцели и земя, цената на кв. м. е закръглена до цяло число спрямо общата площ на имота.

9. С цел улесняване на потребителите на сайта ни, някои от офертите, които са презентирани са маркирани с определен знак, като целта е да се подчертаят съответните предимства на имота, обявен за продажба. Маркерите имат следното разяснение:
- Ново - отразява нова обява за имот за продажба, от чието публикуване за първи път на сайта ни не са изминали повече от 2 месеца. След двумесечния период от първоначалното публикуване на обявата на сайта, знак "Ново" бива премахнат.
- Топ - отразява характерно предимство на имота в сравнение с повечето подобни недвижими имоти. Това предимство може да се изразява в локацията на имота, архитектурен стил, тип обзавеждане или интериор, цена, сграда с историческо значение или друго характерно предимство.
- Намалена цена - с този маркер се обозначават обяви за имоти за продажба, чиято цена първоначално е била по-висока в сравнение с текущата цена, на която имота се предлага за продажба. В някои обяви е посочено приблизително с колко процента е намален съответния имот в сравнение със старата му цена, като закръглянето в проценти е до цяло число.
- Препоръчан - с този маркер се обозначават обяви за имоти, които според преценката на екипа на "Дрийм България", се отличават с някакво предимство спрямо подобни имоти в своята категория. Това може да бъде цена, локация, обзавеждане или друго предимство, заради което екипът ни е преценил да постави този маркер на съответната обява. Тази преценка е само мнение на екипа на "Дрийм България" и не претендира за пълен консенсус с всички потребители на сайта. Оценката се обосновава на опита на екипа ни и дейността ни през годините като консултантска компания в сферата на недвижимите имоти в България.
- Цена при запитване - с този маркер се обозначават обяви за недвижими имоти за продажба, чиято цена се посочва само при конкретно запитване или интерес от страна на потенциален купувач. Причините за това могат да бъдат от маркетингова гледна точка, поради нежеланието на собственика на имота да обяви цената пред всички потенциални потребители на сайта, или според преценка на екипа на "Дрийм България", с цел ценовата информация да достигне предимно до лица, реално заинтересувани от покупка на съответния имот.
- Резервиран - използва се за обозначаване на имоти, които са резервирани от купувач. Обикновено, след приключване на процеса по продажба, обявата за имота се деактивира.

За въпроси и контакти с нас:

"Дрийм България" ЕООД

Адрес на управление: гр. Варна, ул. Пловдив 15, офис 3
ЕИК: 119648318

Тел: 0887 352527
www.dreambulgaria.bg
info@dreambulgaria.bg
Facebook: @DreamBulgaria
Twitter: @BGproperty