Силен ръст в строителството за м. Ноември

Националния статистически институт отчита силен ръст на промишлеността, строителството и продажбите на дребно през месец Ноември на 2016-та г.

По предварителни данни на НСИ през м. Ноември индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 4,7% по-висок в сравнение с м. Октомври. Въпреки положителната промяна на месечна база, календарните данни отчитат намаление от 3,5% в сравнение с Ноември, 2016-та г.

През ноември индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 5,7%, а от гражданското/инженерното строителство - с 3,7%.

По предварителни данни на НСИ през Ноември индексът на промишленото производство, изчислен от сезонни данни, нараства с 1,6% в сравнение с предходния м. Октомври.

Отчетен е и ръст от 4,3% в промишленото производство на 12-месечна база (спрямо м. Ноември на 2016-та година).

Според НСИ, оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети", изчислен на 12-месечна база нараства с 6,1%.

Съвсем скоро се очакват и крайните данни за цялата 2016-та година.