Плащанията над 15 000 лв само по банков път

  Плащанията на територията на България вече ще се извършват само по банков път - чрез банков превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна или надвишаваща 15 000 лв.
Това решиха депутатите на заседанието на Комисията по бюджет и финанси при гласуването на текстове в Закона за ограничаване на плащанията в брой, предаде БГНЕС.

В първоначалния текст на проектозакона граничната сума бе 5000 лв., фиксирана от вносителите на проектозакона - Министерски съвет. След обсъждане и след предложения за различни нива на тази сума, депутатите в крайна сметка решиха тя да е 15 000 лв.

Този начин на разплащане ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна или надвишаваща 15 хил. лв. Равностойността в български лева ще се определя по курса на БНБ в деня на плащането.